Carl Johan Sundberg

Carl Johan Sundberg är leg läkare och professor i arbetsfysiologi vid KI. Carl Johans forskning handlar om träning, gener och hälsa och innefattar studier med personer med cancer, diabetes och psykisk sjukdom. Han är medlem i styrgruppen för Generation Pep, som en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga och tidigare ledamot i IOK:s medicinska kommission. Carl Johan är författare till ett av kapitlen i FYSS, den populärvetenskapliga boken Hälsa på Recept samt flera läroböcker i biologi för högstadiet och gymnasiet.

Nyheter om författaren

Carl Johan Sundberg Foto: Stefan Tell

Carl Johan Sundberg

Carl Johan Sundberg är leg läkare och professor i arbetsfysiologi vid KI. Carl Johans forskning handlar om träning, gener och hälsa och innefattar studier med personer med cancer, diabetes och psykisk sjukdom. Han är medlem i styrgruppen för Generation Pep, som en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga och tidigare ledamot i IOK:s medicinska kommission. Carl Johan är författare till ett av kapitlen i FYSS, den populärvetenskapliga boken Hälsa på Recept samt flera läroböcker i biologi för högstadiet och gymnasiet.

Ladda ner foton

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker, författare och uppläsare